Program

Pripravujeme ročník 2024 / Already start with 2024 edition

Účasť na WOMEXe 2023 z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia